Problematické otázky v matriční praxi

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

Termín a místo konání:

pátek 20. 11. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům územně samosprávných celků vykonávajícím správní činnosti na úseku matrik.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní rámec

 

 • Přehled právních předpisů a judikatury upravujících problematiku matrik.

   

2. Konkrétní otázky působící v praxi matrikáře výkladové i aplikační problémy

 

 • Určování otcovství – čím se řídí? Je možné vyžadovat předložení dokladů? Co je součástí zápisu o určení otcovství? Jak v souvislosti s určením otcovství a následným zápisem narození správně poučit budoucí rodiče?

   

 • Zápis narození v případě, že matce nebyla ani následně poskytnuta zdravotnická péče – kdo může narození oznámit? Jaké doklady musí rodiče předložit? Jak mají rodiče prokázat skutečnost, že matkou dítěte je žena, které dítě porodila? Jak postupovat v případě, že rodiče neposkytují řádnou součinnost?

   

 • Doklady předkládané cizincem nejen k uzavření manželství – jaké doklady musí cizinec předložit? Jaké náležitosti musí tyto doklady splňovat? Lze prominout vyšší ověření, a jak se to dělá? Co je těžko překonatelná překážka a jak se posuzuje?
   

 • Doklady vydávané matričním úřadem určené k použití v zahraničí – čím se řídí požadavek vyššího ověření? Kdo opatřuje české matriční doklady vyšším ověřením? Kdy a jak se vydává vícejazyčný standardní formulář podle práva EU?

   

 • Praktické dopady aplikace ustanovení § 81a zákona o matrikách – Jaká jsou pravidla využívání údajů z informačních systémů veřejné správy? Jak správně uvádět důvod vstupu do informačního systému? Jak posoudit, zda se jedná o chybu v systému? Kdy lze požadovat předložení dokladů stanovených zákonem? Jak vyznačovat využití údajů ve sbírce listin a ostatní spisové dokumentaci?

3. Diskuse a dotazy.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.