Problematické otázky v matriční praxi - Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Problematické otázky v matriční praxi - Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 23. 2. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV.
Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1.         Čím se řídí uznávání veřejných listin a rozhodnutí vydaných v cizině – zákon o mezinárodním právu soukromém, vícestranné úmluvy a dvoustranné smlouvy, zákon o matrikách

2.         Posuzování listin – jaká vyšší ověření musí listiny obsahovat, aby byly v ČR považovány za veřejné

3.         Posuzování cizích rozhodnutí – za jakých podmínek uznáváme cizí rozhodnutí týkající se státních občanů ČR

4.         Dotazy

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.