Problematické otázky v matriční praxi – Určování otcovství

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek  11. 2. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům územně samosprávných celků vykonávajícím správní činnosti na úseku matrik.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Ustanovení občanského zákoníku a zákona o matrikách týkající se určování otcovství
  2. Souhlasné prohlášení o určení otcovství - prokazování totožnosti, získávání a ověřování údajů potřebných k přijetí prohlášení v informačních systémech veřejné správy, formuláře zápisu o prohlášení o určení otcovství, poučení rodičů v souvislosti s učiněným prohlášením
  3. Navrhované změny občanského zákoníku a zákona o matrikách týkající se určování otcovství - prohlášení manžela matky, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte a matky dítěte
  4. Dotazy

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.