Problematické otázky v matriční praxi

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 26. 9. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-14:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům územně samosprávných celků vykonávajícím správní činnosti na úseku matrik.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní rámec

  • Přehled právních předpisů a judikatury upravujících problematiku matrik.

 

2. Konkrétní otázky působící v praxi matrikáře výkladové i aplikační problémy

  • Určování otcovství – čím se řídí? Je možné vyžadovat předložení dokladů? Co je součástí zápisu o určení otcovství? Jak v souvislosti s určením otcovství a následným zápisem narození správně poučit budoucí rodiče?
  • Zápis narození v případě, že matce nebyla ani následně poskytnuta zdravotnická péče – kdo může narození oznámit? Jaké doklady musí rodiče předložit? Jak mají rodiče prokázat skutečnost, že matkou dítěte je žena, které dítě porodila? Jak postupovat v případě, že rodiče neposkytují řádnou součinnost?
  • Doklady předkládané cizincem nejen k uzavření manželství – jaké doklady musí cizinec předložit? Jaké náležitosti musí tyto doklady splňovat? Lze prominout vyšší ověření, a jak se to dělá? Co je těžko překonatelná překážka a jak se posuzuje?
  • Doklady vydávané matričním úřadem určené k použití v zahraničí – čím se řídí požadavek vyššího ověření? Kdo opatřuje české matriční doklady vyšším ověřením? Kdy a jak se vydává vícejazyčný standardní formulář podle práva EU?
  • Praktické dopady aplikace ustanovení § 81a zákona o matrikách – Jaká jsou pravidla využívání údajů z informačních systémů veřejné správy? Jak správně uvádět důvod vstupu do informačního systému? Jak posoudit, zda se jedná o chybu v systému? Kdy lze požadovat předložení dokladů stanovených zákonem? Jak vyznačovat využití údajů ve sbírce listin a ostatní spisové dokumentaci?

 

3. Diskuse a dotazy.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.