Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

  • Domů
  • Semináře
  • Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 

Lektor působí na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Je rovněž přednášejícím a členem zkušební komise k zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti pro přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících při Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 5. 11. 2020
Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Předpokládaný obsah semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům odborů dopravy a dalších odborů zabývajících se projednáváním přestupků v oblasti silničního provozu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Rozbor a kvalifikace jednotlivých skutkových podstat přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny).

 

3. Odůvodnění naplnění materiální stránky přestupků v silničním provozu.

 

4. Judikatura.

 

5. Diskuse a sdílení zkušeností.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.