Přestupkové řízení o přestupcích dle zákona č. 251/2016 Sb.

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

Lektorka působí na Městském úřadu Písek, odbor vnitřních věci, kde se zabývala agendou přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb. Působila také u společnosti Atlas consulting spol. s r.o., Ostrava, kde se podílela na tvorbě komentářů k ustanovením zákonů.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 23. 5. 2024
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00 - 14:00: blok přednášek a diskusí

(Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou)

 

Seminář akreditován u MV (AK/PV-16/2021; AK/VE-13/2021).

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům obecních, městských a krajských úřadů, přestupkovým komisím, kteří v rámci své činnosti vedou přestupkové řízení a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Úkony před zahájením řízení

 • podání vysvětlení
 • odložení věci
 • posouzení odpovědnosti pachatele
 • předání věci
 • vyrozumění poškozeného

 

2) Zahájení řízení o přestupku

 • určení účastníků řízení
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • překážky řízení
 • příkaz jako první úkon v řízení
 • oznámení zahájení správního řízení
 • zahájení řízení se souhlasem OPPSP
 • společné řízení

 

3) Průběh řízení

 • ústní jednání
 • dokazování  –  důkaz, důkazní prostředek, provádění důkazů
 • přerušení řízení
 • zastavení řízení
 • rozhodnutí  -    náležitosti rozhodnutí o přestupku
                         -     správní tresty
                         -       ochranná opatření
 • náklady řízení
 • příkaz
 • příkaz na místě
 • zánik odpovědnosti za přestupek

 

Poznámka: Součástí prezentace budou vzory nejdůležitějších písemností.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.