Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

 • Domů
 • Semináře
 • Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín a místo konání:

pondělí 10. 12. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je stavebním firmám, podnikatelům ve stavebnictví, projektantům, architektům a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Žádost o zahájení řízení – náležitosti, přílohy, formy podání.

   

 2. Souhlas vlastníka podle § 184a SZ.

   

 3. Účastníci řízení – kdo jím je, kdo je držitelem věcných práv k pozemku nebo stavbě podle občanského zákoníku, jejich přehled, vztah stavebního zákona a občanského zákoníku.

   

 4. Zástupce účastníka – opatrovník, na základě plné moci – praktické dopady.

   

 5. Doručování.

   

 6. Úkony účastníků – námitky, možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání. rozhodnutí, nahlížení do spisu, poskytování kopií projektové dokumentace stavebním úřadem.

   

 7. Přerušení, zastavení řízení – kdy k němu ze strany stavebního úřadu dochází, co to znamená pro účastníky.

   

 8. Posuzování námitek účastníků občanskoprávní povahy ze strany stavebního úřadu.

   

 9. Rozhodnutí - územní rozhodnutí, stavební povolení, společné povolení.

   

 10. Opravné prostředky – odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení – jak se bránit proti rozhodnutí stavebního úřadu.


!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.