Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podl

  • Domů
  • Semináře
  • Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podl

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

Lektor je právník Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje;odborný poradce a konzultant k oblasti právní úpravy podle zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona a předpisů souvisejících; člen České společnosti pro stavební právo.

Termín a místo konání:

úterý 24. 11. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MVČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: V rámci semináře budou probírána specifika správních řízení v dané oblasti, rozhodnutí a úkony podle zákona o pozemních komunikacích, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Struktura zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, naposledy dle novely zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 162/2020 Sb.
  2. Pozemní komunikace a jejich rozdělení: definiční znaky obecně užívaných účelových komunikací dle judikatury, místní komunikace a jejich zařazení do kategorie, veřejně prospěšné stavby.
  3. Specifika správních řízení a rozhodování silničními správními úřady podle současné právní úpravy; dualita práva soukromého a veřejného - práva osobní a majetkové povahy dle občanského zákoníku.
  4. Obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona.
  5. Úprava vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a související vyhl.č. 146/2008 Sb., ve znění vyhl.č. 251/2018 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb., ve zn. vyhl.č. 405/2017 Sb. – příloha č. 11.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.