Pozemky v katastru nemovitostí

Přednáší: Přednáší JUDr. Miloš Čepka                                                                                                     

Dlouholetý odborník a zkušený lektor v oblasti práva katastru nemovitostí. V letech 1993 až 2016 vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem katastrálního úřadu.

Termín a místo konání:

čtvrtek 12. 11. 2020
Olomouc, Bea centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.


Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen každému zájemci o aktuální otázky týkající se evidence pozemků v katastru nemovitostí, zejména pak pracovníkům obecních a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku územně samosprávných celků, právníkům územně samosprávných celků, zaměstnancům orgánů veřejné správy, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí, právníkům, advokátům, notářům a široké podnikatelské veřejnosti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Pozemky podle občanského práva, vysvětlení pojmu, součásti pozemku, zejména stavba jako součást pozemku.

2. Pozemky ve stavebním právu.

3. Pozemky v katastru nemovitostí, definice pojmu, parcela, geometrické určení, polohové určení a označení parcelními čísly.

4. Výměra pozemků.

5. Druh a způsob využití pozemků.

6. Tvorba pozemků, jejich dělení a scelování dle stavebního práva a dle katastru nemovitostí.

7. Vytyčování pozemků.

8. Záznam podrobného měření změn a jeho využití. Geometrický plán – popis a jeho využití při zápisech v katastru. Neměřický záznam – jeho využití při zápisech v katastru.

9. Možnost zpřesnění geometrického a polohového určení a tím i hranic pozemků.

10. Chybné geometrické a polohové určení pozemků a možnost opravy.

11. Spory o hranice pozemků a možnosti jejich řešení.

12. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.