POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři a testovacím odkazem.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 11. 6. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, pracovníkům státních orgánů a jiných institucí veřejné správy, subjektům pod kontrolou veřejných institucí (příspěvkové organizace, státní podniky, obecní, městské a státní společnosti aj.) a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Představení zákona č. 106/1999 Sb.

 • právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech,
 • okruh subjektů povinných poskytovat informace,
 • působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona  a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)
 • problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům  a neúčastníkům řízení, speciální poskytování kopií projektové dokumentace stavby,
 • pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací),
 • poskytování informace a způsoby jeho realizace

 

2) Omezení práva na informace, s důrazem zejména na ochranu osobních údajů

 • omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, ochrana osobních údajů – vliv GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy

 

3) Proces vyřízení žádosti o poskytnutí informace, opravné prostředky, úhrada nákladů

 • vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti),
 • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – nové postupy dle zákona č. 111/2019 Sb.
 • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.