Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

Přednáší: Mgr. Zuzana Šrámková

Lektorka je státní úředník, který má s praxí veřejných sbírek pětiletou zkušenost.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 2. 3. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro obce, kraje, městské části, právnické osoby a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Úvod do zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
  • Příslušnost k výkonu agendy veřejných sbírek (kraje, MVČR)
  • Definiční znaky veřejné sbírky (co je VS, kdo může konat)
  • Přehled způsobů konání veřejné sbírky (pouze obecný přehled, blíže bod 3.).
 2. Povinnosti právnických osob před konáním veřejné sbírky (postup pro založení sbírky)
  • Oznámení o konání veřejné sbírky obce nebo kraje
  • Oznámení o konání veřejné sbírky ostatních právnických osob
  • Společné náležitosti oznámení o konání veřejné sbírky.
 3. Postup správního orgánu po oznámení sbírky a průběh veřejné sbírky
  • Osvědčení o přijetí oznámení (schválení sbírky krajem)
  • Kontrola v průběhu sbírky (kontrola ze strany kraje)
  • Povinnosti právnických osob v průběhu sbírky (hlavně ohlašování změn údajů)
  • Jednotlivé způsoby konání a povinnosti z nich plynoucí (na účet, sběrací listiny, pokladničky, prodej předmětů, prodej vstupenek, DMS, hotovost do pokladny právnické osoby).
 4. Postup při zániku účelu sbírky a jeho možná změna (jak změnit účel veřejné sbírky)
  • Jednotlivé situace zániku
  • Kdy správní orgány rozhodují podle správního řádu (přehlede rozhodnutí, proti nimž lze podat odvolání, rozdíl proti osvědčení).
 5. Ukončení sbírky a následná kontrola
  • Ukončení dle doby konání sbírky
  • Kontrola a schválení celkového vyúčtování sbírky (závěrečná kontrola po skončení sbírky).
 6. Správní trestání na úseku agendy veřejných sbírek (krátký exkurz do přestupkového řízení)
  • Vztah k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.