Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

 • Domů
 • Semináře
 • Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

Přednáší: Mgr. Zuzana Šrámková                                                                                                                                    

Lektorka je státní úředník, který má s praxí veřejných sbírek pětiletou zkušenost. 

 

Termín a místo konání:

čtvrtek 8. 10. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV (v době konání semináře předpokládáme kladné rozhodnutí o akreditaci)..

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro obce, kraje, městské části, právnické osoby a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Úvod do zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
  • Příslušnost k výkonu agendy veřejných sbírek (kraje, MVČR)
  • Definiční znaky veřejné sbírky (co je VS, kdo může konat)
  • Přehled způsobů konání veřejné sbírky (pouze obecný přehled, blíže bod 3.).
 2. Povinnosti právnických osob před konáním veřejné sbírky (postup pro založení sbírky)
  • Oznámení o konání veřejné sbírky obce nebo kraje
  • Oznámení o konání veřejné sbírky ostatních právnických osob
  • Společné náležitosti oznámení o konání veřejné sbírky.
 3. Postup správního orgánu po oznámení sbírky a průběh veřejné sbírky
  • Osvědčení o přijetí oznámení (schválení sbírky krajem)
  • Kontrola v průběhu sbírky (kontrola ze strany kraje)
  • Povinnosti právnických osob v průběhu sbírky (hlavně ohlašování změn údajů)
  • Jednotlivé způsoby konání a povinnosti z nich plynoucí (na účet, sběrací listiny, pokladničky, prodej předmětů, prodej vstupenek, DMS, hotovost do pokladny právnické osoby).
 4. Postup při zániku účelu sbírky a jeho možná změna (jak změnit účel veřejné sbírky)
  • Jednotlivé situace zániku
  • Kdy správní orgány rozhodují podle správního řádu (přehlede rozhodnutí, proti nimž lze podat odvolání, rozdíl proti osvědčení).
 5. Ukončení sbírky a následná kontrola
  • Ukončení dle doby konání sbírky
  • Kontrola a schválení celkového vyúčtování sbírky (závěrečná kontrola po skončení sbírky).
 6. Správní trestání na úseku agendy veřejných sbírek (krátký exkurz do přestupkového řízení)
  • Vztah k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/ osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.