Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

Zaměstnanec Ministerstva financí ČR, odboru legislativy finančního trhu. Autor návrhu zákona, řady odborných článků a odborných publikací.

Termín a místo konání:

čtvrtek 15. 10. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů z odborů dopravy, případně zabývajícím se danou problematikou, advokátům, právníkům, pracovníkům pojišťoven a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: Výklad bude reflektovat aktuální vývoj v dané oblasti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní úprava ČR (zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů). Právní úprava EU (směrnice 2009/103/ES). Některá rozhodnutí Soudního dvora EU ve vztahu k dané směrnici. Změny připravované Evropskou komisí a stanoviska ČR k nim.

 

2. Vznik povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnosti vlastníků, provozovatelů a řidičů vozidel podle platné právní úpravy, škodní zástupci, rozsah pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, bonus, malus, výluky z pojištění a postižní právo, zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a s tím spojené povinnosti.

 

3. Česká kancelář pojistitelů, plnění z garančního fondu.

 

4. Přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jejich projednávání.

 

5. Návrh Evropské komise na změnu směrnice MID.

 

6. Změny zákona, které lze očekávat.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.