Plánování a realizace činnosti interního auditu

Přednáší: Ing. Jiří Machát, MSc.

 

Zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Ministerstva financí ČR. Absolvent Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně v oboru: European Business and Finance. Zkušenosti ze soukromého sektoru ve společnosti Deloitte s prováděním interních auditů, hodnocením rizik a poskytováním poradenských a konzultačních služeb klientům v různých odvětvích dlouhodobě se zaměřuje na problematiku auditů projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 12. 12. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:
 

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Požádáno o akreditaci u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Cílem semináře je představit základní a stěžejní prvky plánování, výkonu a organizace práce výkonu útvaru interního auditu, včetně seznámení účastníků s doporučeným obsahem relevantních dokumentů týkajících se interního auditu a představení jednotlivých postupů v různých fázích auditní zakázky. Součástí semináře budou rovněž i praktické ukázky z praxe veřejné správy i soukromého sektoru.

Seminář je určen pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, kterých se nějakým způsobem dotýká problematika interního auditu a finanční kontroly. Seminář je vhodný rovněž pro začínající interní auditory.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Základní legislativní a metodický rámec interního auditu a finanční kontroly. Funkce interního auditu, vč. jeho definice, požadavků, odpovědnosti a pravomocí.

 

2. Typy a rozsah vykonávaných služeb.

 

3. Pravidla pro výkon interního auditu (etika, standardy, nezávislost, náležitá profesionální péče). Hlavní dokumenty vztahující se k činnosti interního auditu.

 

4. Proces plánování auditu, včetně doporučených postupů pro analýzu rizik. Auditní procesy a postupy.

 

5. Podávání zpráv z interního auditu a reporting vedení organizace.

 

6. Kontrola kvality a další.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.