ORGÁNY SVJ A JEJICH ROZHODOVÁNÍ - online seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.      

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž garantem programu Real Estate (MBA) Ústavu práva a právní vědy a vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

středa 31. 3. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

15:00-17:00: blok přednášky

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Seminář je určen orgánům SVJ, vlastníkům a uživatelům nemovitostí, pracovníkům realitních kanceláří, správcům nemovitostí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • rozhodování zasedání shromáždění SVJ (řádné zasedání a náhradní shromáždění), jeho podmínky a náležitosti
  • rozhodování mimo zasedání shromáždění SVJ (per rollam, pomocí technických prostředků, včetně možností dle tzv. lex Covid), jeho podmínky a náležitosti
  • problematika zastupování, včetně povinného zastoupení při spoluvlastnictví jednotky nebo jednotky v SJM
  • rozhodování statutárního orgánu SVJ (podmínky a náležitosti)

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (včetně 21% DPH).

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.