Opatření obecné povahy – pohledem aktuální judikatury

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Náš lektor působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.  Dále působí jako odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Je autorem odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 29. 1. 2021

(přesunuto z 10. 12. 2020 - nemoc lektora)
 

Předpokládaný časový plán semináře:

10:00-12:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.
Po skončení webináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst, krajů a státních úřadů, kteří se setkávají s problematikou opatření obecné povahy (zejména úřednicí stavebních úřadů, odborů dopravy, odborů životního prostředí aj.), zastupitelům obcí a dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou související s opatřením obecné povahy, a to od fáze jeho přípravy, přes projednávání návrhu jak v rámci veřejné správy, tak i s dotčenými osobami (veřejností), jeho vydání včetně případného přezkumu zákonnosti vydaného opatření obecné povahy v přezkumném a soudním řízení. V rámci semináře je zohledněna dosavadní rozhodovací praxe soudů a bude přihlédnuto i ke speciální úpravě opatření obecné povahy ve zvláštních zákonech, zejména ve stavebním zákoně.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Opatření obecné povahy pohledem druhů správních aktů
  2. Opatření obecné povahy a odlišnosti od jiných forem činnosti veřejné správy
  3. Formální a materiální pojetí opatření obecné povahy
  4. Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  5. Uplatňování připomínek a námitek k návrhu opatření obecné povahy
  6. Rozhodování o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání
  7. Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy
  8. Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení
  9. Soudní přezkum opatření obecné povahy

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.