Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů)

 • Domů
 • Semináře
 • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů)

Přednáší: Bc. Radek Řechka

Lektor je v současné době náměstkem pro ekonomiku a provoz v oblastní nemocnici Příbram, a. s. Dříve působil jako tajemník na městském úřadě v Dobříši. V minulosti byl rovněž kvestorem a předsedou představenstva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. a ředitelem Soukromé školy výpočetní techniky, s.r.o.

Termín a místo konání:

čtvrtek 23. 4. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Seminář je určen zejména pro pracovníky zdravotnických zařízení,  a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Právní rámec ochrany osobních údajů a dopad na zdravotnické služby
 • Nařízení EU č. 2016/679 - GDPR
 • Zákon č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
 • Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce: monitorování pracoviště, databáze zaměstnanců.
 1. Vedení zdravotnické agendy v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů
   
 2. Ochrana osobních údajů v každodenní praxi
 • Seznamy pacientů a jeho uložení
 • Práce se zdravotnickou dokumentací
 • Výměna informací o pacientech
 • Archivace dokumentů a jejich skladování.
 1. Pacient jako subjekt osobních údajů
 • Typy osobních údajů
 • Práva subjektu.
 1. Pověřenec a jeho role
   
 2. Dozorový orgán (ÚOOÚ) a jeho role
   
 3. Nejčastější chyby při zpracování osobních údajů ve zdravotnickém zařízení a rizika s tím související
   
 4. Technické zabezpečení
   
 5. Diskuse
   
 6. Závěr

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.