Ochrana osobních údajů na úřadech

Přednáší: Bc. Radek Řechka

 

Působil jako tajemník na městském úřadě v Dobříši. V minulosti byl rovněž kvestorem a předsedou představenstva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. a ředitelem Soukromé školy výpočetní techniky, s.r.o.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 24. 10. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:
 

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a zaměstnancům územně samosprávných celků, zaměstnancům státních úřadů a dalších orgánů veřejné správy, pověřencům pro ochranu osobních údajů a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

  1. Problematika ochrany osobních údajů.

 

  1. Proč chránit osobní údaje na úřadech.

 

  1. Problémy s uložením a výskytem osobních údajů na úřadech – mapování rizik.

 

  1. Přehled platné legislativy.

 

  1. Základní principy pro práci s osobními údaji.

 

  1. Vlastní ochrana osobních údajů na úřadech – jak chránit osobní údaje.

 

  1. Příklady dobré praxe.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.