Oceňování věcných břemen a práva stavby

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Oceňování nemovitostí se věnuje více než 25 let. Profesní zkušenosti získal ve znaleckém ústavu Komerční banky, a zejména ve světově největším znaleckém ústavu American Appraisal, ltd. naposledy na pozici viceprezidenta a výkonného ředitele pro Českou republiku. Od roku 2008 je vedoucím autorem Cenové mapy České republiky. Přednáší na vysokých školách, vede sekci znalectví Certifikačního orgánu 3022. Je autorem 30 publikací z oboru oceňování majetku. V současné době vede vlastní znaleckou kancelář ORTAGON.

Termín a místo konání:

úterý 21. 5. 2019
Olomouc,
BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-15:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, realitním makléřům, realitním kancelářím a ostatním zájemcům o danou oblast.

Cílem semináře je seznámit posluchače s teorií a praxí oceňování nejčastějších typů věcných břemen a práv stavby. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní aspekty věcných břemen a práva stavby

• nový občanský zákoník a zákon o oceňování majetku
• rozdělení věcných břemen podle typů
• nejčastější typy věcných břemen v praxi
• právo stavby se zřízenou stavbou
• právo stavby s nezřízenou stavbou.

2. Oceňování věcných břemen

• dělení věcných břemen podle způsobu ocenění
• ocenění věcného břemene výnosovým způsobem
• metoda místně obvyklého nájemného
• metoda simulovaného nájemného
• použití nákladové a porovnávací metody
• věcná břemena bez ročního užitku
• zjištěná cena věcných břemen.

3. Ocenění práva stavby

• typy práv stavby v praxi
• právo stavby se zřízenou stavbou
• právo stavby se stavbou na pozemku
• právo stavby se stavbou pod pozemkem
• právo stavby se stavbou na stavbě
• zjištěná cena práva stavby.

4. Praktické aplikace

• ocenění věcného břemene s aplikací obvyklého nájemného
• ocenění věcného břemene s aplikací simulovaného nájemného
• ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.