Oceňování nemovitého majetku obcí

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Oceňování nemovitostí se věnuje více než 25 let. Profesní zkušenosti získal ve znaleckém ústavu Komerční banky, a zejména ve světově největším znaleckém ústavu American Appraisal, ltd. naposledy na pozici viceprezidenta a výkonného ředitele pro Českou republiku. Od roku 2008 je vedoucím autorem Cenové mapy České republiky. Přednáší na vysokých školách, vede sekci znalectví Certifikačního orgánu 3022. Je autorem 30 publikací z oboru oceňování majetku. V současné době vede vlastní znaleckou kancelář ORTAGON.

Termín a místo konání:

čtvrtek 28. 3. 2019
Olomouc,
BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:
8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-15:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, realitním makléřům, realitním kancelářím a ostatním zájemcům o danou oblast.

Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací, včetně způsobů oceňování nemovitého majetku obcí. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti k tvorbě složitých a nestandardních typů ocenění včetně řešení specifických problémů oceňování nemovitého majetku měst a obcí.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Oceňování nemovitého majetku měst a obcí

• pasportizace majetku obce
• rozdělení majetku podle typu
• stanovení metodiky ocenění
• indikace výchozí tržní hodnoty majetku
• výchozí rozhodnutí o dalším využití majetku
• obsazené obecní byty
• analýza optimálního výnosového potenciálu
• indikace budoucí tržní hodnoty
• systém poradenství při správě obecního majetku
• analýza skrytých rezerv.

Příklad: Ocenění nemovitého majetku města

2. Analýza realitního trhu

• segmentace poptávky
• segmentace nabídky
• statická analýza realitního trhu
• modalitní analýza dalšího vývoje.

Příklad: Analýza lokálního trhu – okres Klatovy

3. Porovnávací metoda v praxi

• zásady tvorby databází
• korekční činitelé
• adjustační principy
• závěrečná indikační analýza.

Příklad: Vzorová metodika pro ocenění pozemku a stavby

4. Výnosová metoda v praxi

• nejvyšší a nejlepší využití
• nákladové položky a rezervy na renovace
• kapitalizační míra.

Příklad: Doporučení pro indikaci kapitalizační míry

5. Nákladová metoda v praxi

• klasická varianta
• reprodukční a náhradové ceny
• funkční nedostatky
• ekonomické nedostatky.

Příklad: Vzorová metodika pro výpočet ceny obvyklé nákladovou metodou

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.