Oceňování nemovitého majetku obcí

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Autor 30 monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu VŠ Ambis. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 - 2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Působil rovněž jako vedoucí sekce oceňování nemovitostí Komerční banky a na pozici ředitele a viceprezidenta znaleckého ústavu American Appraisal.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 3. 6. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, realitním makléřům, realitním kancelářím a ostatním zájemcům o danou oblast.

Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací, včetně způsobů oceňování nemovitého majetku obcí. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti k tvorbě složitých a nestandardních typů ocenění včetně řešení specifických problémů oceňování nemovitého majetku měst a obcí.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Oceňování nemovitého majetku měst a obcí

 • pasportizace majetku obce
 • rozdělení majetku podle typu
 • stanovení metodiky ocenění
 • indikace výchozí tržní hodnoty majetku
 • výchozí rozhodnutí o dalším využití majetku
 • obsazené obecní byty
 • analýza optimálního výnosového potenciálu
 • indikace budoucí tržní hodnoty
 • systém poradenství při správě obecního majetku
 • analýza skrytých rezerv.
 • Příklad: Ocenění nemovitého majetku města

 

2. Analýza realitního trhu

 • segmentace poptávky
 • segmentace nabídky
 • statická analýza realitního trhu
 • modalitní analýza dalšího vývoje.
 • Příklad: Analýza lokálního trhu – okres Klatovy

 

3. Porovnávací metoda v praxi

 • zásady tvorby databází
 • korekční činitelé
 • adjustační principy
 • závěrečná indikační analýza.
 • Příklad: Vzorová metodika pro ocenění pozemku a stavby

 

4. Výnosová metoda v praxi

 • nejvyšší a nejlepší využití
 • nákladové položky a rezervy na renovace
 • kapitalizační míra.
 • Příklad: Doporučení pro indikaci kapitalizační míry

 

5. Nákladová metoda v praxi

 • klasická varianta
 • reprodukční a náhradové ceny
 • funkční nedostatky
 • ekonomické nedostatky.
 • Příklad: Vzorová metodika pro výpočet ceny obvyklé nákladovou metodou

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.