Obec jako pronajímatel bytů - on-line seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.      

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž garantem programu Real Estate (MBA) Ústavu práva a právní vědy a vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 15. 12. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: I. blok přednášky

11:00-12:00: pauza

12:00–14:00: II. blok přednášky

 

Seminář akreditován u MV ČR.

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zaměstnancům obecních úřadů a úřadů statutárních měst zodpovědným za praktickou realizaci bytové politiky obcí, vlastníkům a uživatelům nemovitostí, pracovníkům realitních kanceláří, správcům nemovitostí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

 

Anotace: Právní regulace uskutečňování bytových potřeb je specifická nerovným postavením pronajímatele a nájemce, kdy nájemce je považován za objektivně slabší smluvní stranu. Z toho pramení nedotknutelnost jeho práv, daných mu přímo zákonem. Kde všude se tato úprava uplatní a jaká úskalí z toho pro pronajímatele plynou? A jaké nástroje má proti nájemci naopak pronajímatel? A jaké je zde specifické postavení obce, jakožto pronajímatele? Na tyto a mnohé další otázky dává tento seminář odpovědi nebo alespoň nabízí praktická řešení.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Obec jako pronajímatel a péče řádného hospodáře
 2. Rozdíl mezi bydlením a uspokojováním bytové potřeby
 3. Předmět nájmu – kolaudovaný byt a co dále?
 4. Omezení aplikace ochrany nájemce, aneb kde již slabší stranou není?
 5. Základní prostředky ochrany práv nájemce
 6. Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami.
 7. Provádění změn na předmětu nájmu.
 8. Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce).
 9. Přechody nájmu po smrti nájemce.
 10. Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti.
 11. Judikatura a aktuální legislativní vývoj

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.