Občanské průkazy a cestovní doklady

Přednáší: Mgr. Veronika Zalomová

Lektorka působí na Ministerstvu vnitra ČR, odbor správních činností, jako vrchní ministerský rada na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů. Od roku 2017 je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha — příprava na ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 20. 5. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

10:00-14:00: blok přednášek a diskusí
(Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou)

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř. matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

Občanské průkazy

 • právní úprava občanských průkazů – zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
  ve znění pozdějších předpisů
  • pojem občanský průkaz, údaje zapisované do občanského průkazu
  • vydání občanského průkazu, příslušnost úřadu pro vydání občanského průkazu
  • podání žádosti o občanský průkaz a jeho převzetí
  • platnost občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu
  • potvrzení o občanském průkazu
  • povinnosti občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu
  • informační systém evidence občanských průkazů
  • správní poplatky
 • změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým
  se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • biometrické údaje v občanském průkazu – implementace Nařízení Evropského parlamentu
  a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení
  k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • příklady z praxe a praktické ukázky
 • nová centrální aplikace C227 – základní informace, včetně ukázky vybraných procesů a funkcí
 • navrhované změny na úseku občanských průkazů v souvislosti s přípravou nového zákona
  o občanských průkazech
 • výměna zkušeností, diskuze

 

Cestovní doklady

 • právní úprava cestovních dokladů – zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • pojem cestovní doklad, údaje zapisované do cestovního dokladu
  • vydání cestovního dokladu, příslušnost úřadu pro vydání cestovního dokladu
  • podání žádosti o cestovní doklad a jeho převzetí
  • platnost cestovního dokladu, skončení platnosti cestovního dokladu
  • lhůta pro vydání cestovního dokladu
  • povinnosti občanů a jiných subjektů k cestovnímu dokladu
  • informační systém evidence cestovních dokladů
  • správní poplatky
 • změny na úseku cestovních dokladů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým
  se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • příklady z praxe a praktické ukázky
 • nová centrální aplikace C227 – základní informace, včetně ukázky vybraných procesů a funkcí
 • navrhované změny na úseku občanských průkazů v souvislosti s přípravou nového zákona
  o občanských průkazech

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.