Nový zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Přednáší: Jan Frk


Odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. V minulosti působil například jako konzultant v oblasti eGovernmentu u Ministerstva vnitra.
 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 9. 12. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-12:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je akreditován MV.
Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na nový zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (znám též jako „Digitální ústava“). Tento zákon upravuje práva fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.

Tématem bude objasnění nových práv a povinností a výklad vybraných, zásadních ustanovení nové právní úpravy. Značná část kurzu bude věnována praktickým poznatkům a návodům pro naplnění správného úředního postupu v kontextu nových práv a povinností. V neposlední řadě pak bude diskutován i současný stav a budoucnost v této oblasti. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

 

Cílová skupina

Tento kurz je doporučen zejména vedoucím pracovníkům orgánů veřejné správy, pracovníkům odpovědným za tvorbu interních předpisů, metodikům, pracovníkům odborných agend (spisová služba apod.), správcům, administrátorům informačních systémů, příspěvkovým organizacím, podnikatelům a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Úvod do problematiky
  1. Úvod do problematiky digitálních služeb a aktuálních trendů eGovernmentu
  2. Předmět a účel nové právní úpravy
  3. Postupná účinnost jednotlivých práv a povinností
  4. Sankce za porušení zákona

 

 1. Nová práva fyzických a právnických osob
  1. Právo na digitální službu
  2. Právo činit digitální úkon
  3. Právo na osvědčení digitálního úkonu
  4. Právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného el. podpisu
  5. Právo na využívání údajů
  6. Právo na zápis práva, povinnosti nebo právní skutečnosti
  7. Právo na prokázání právní skutečnosti
  8. Právo na zápis kontaktního údaje
  9. Právo na informace v souvislosti s poskytováním digitálních služeb
  10. Právo na elektronickou identifikaci a autentizaci
  11. Právo na technologickou neutralitu

 

 1. Změny souvisejících právních předpisů
  1. Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
  2. Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
  3. Změna správního řádu
  4. Změna zákona o správních poplatcích
  5. Změna zákona o ověřování
  6. Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  7. Změna zákona o základních registrech
  8. Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
  9. Změna zákona o elektronické identifikaci

 

 1. Dotazy a diskuse zúčastněných 

 

Cena semináře:

1.400,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.