Nový stavební zákon - webinář

!!! SEMINÁŘ SE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ  RUŠÍ !!!

 

 

 

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na přihlášení – MS Teams) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows), Google Chrome a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 2. 12. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro zaměstnance obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů, kteří tuto agendu vykonávají. Je také vhodný pro zástupce obcí či měst, kteří ve své činnosti řeší problematiku povolování staveb a otázky související.

Seminář bude zaměřen na koncepční změny, které přináší nový stavební zákon, jehož obecná účinnost se předpokládá k 1. 7. 2023.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • Výkon agendy stavebního řádu – institucionální záležitosti a vazby (soustava stavebních úřadů, vztah stavebního úřadu a dotčených orgánů, informační systémy).
  • Základní otázky stavebního řádu – stavby a jejich druhy, postavení, procesní práva i povinnosti subjektů (stavebník, projektant, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí, stavební dozor apod.).
  • Procesní novinky povolování a kolaudace stavebních/nestavebních záměrů, účastníci řízení a jejich procesní práva a povinnosti.
  • Opravné prostředky proti rozhodnutím stavebních úřadů včetně problematiky soudního přezkumu.
  • Odstraňování staveb a podmínky jejich dodatečného povolení.
  • Kontrola ve věcech stavebního řádu – zakazující opatření, opatření k nápravě, vstup na pozemky a do staveb.
  • Přestupky.
  • Diskuse.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.