Návykové látky v dopravě z pohledu soudního znalce - webinář

Přednáší: Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph. D.

Odborný asistent, vedoucí toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Soudní znalkyně v oboru zdravotnictví odvětví toxikologie.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). Seminář realizujeme prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

 

Termín konání:

úterý 21. 3. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-14:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-985/2022; AK/VE-471/2022)

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou přestupků v dopravě v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Náležitosti znaleckého posudku na drogy.

2. Charakteristika drogy.

3. Základní rozdělení drog.

4. Cannabinoidy a HHC.

5. Amfetaminové deriváty.

6. Opiáty.

7. Kokain.

8. Halucinogeny.

9. Kratom - nyní volně distribuovaná látky, která má být zařazena na seznam zakázaných látek

10. Ostatní léčiva (benzodiazepiny, antiparkinsonika a další).

11. Odběr biologického materiálu pro průkaz drog a jeho omezení.

12. Laboratorní metody zjišťování návykových látek v biologickém materiálu.

13. Interpretace nálezu.

 

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.