Návykové látky v dopravě – námitky účastníků v řízení

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková  

Lektorka v současné době pracuje na Krajském úřadu Zlínského kraje, kde se intenzivně věnuje problematice přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 13. 11. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou přestupků v dopravě v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

Anotace

Školení je zaměřeno na vypořádání nejčastějších námitek v řízení, které se vyskytují u přestupků v souvislosti s alkoholem a návykovými látkami.

Předpokládaný obsah semináře:

  • Námitky týkající se oprávněnosti výzvy k dechové zkoušce, orientačnímu testu na návykové látky, k lékařskému vyšetření
  • Námitky zpochybňující dodržení návodu k obsluze přístrojů Dräge, Drugwipe
  • Námitky popírající korektnost odběru biologického materiálu
  • Další námitky…….
  • Související judikatura, příklady z praxe
  • Diskuse a dotazy

 

Cena semináře:

1.300,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.