Návykové látky v dopravě

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková                                                                                                                                            

Lektorka v současné době pracuje na Krajském úřadu Zlínského kraje, kde se intenzivně věnuje problematice přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

Termín a místo konání:

čtvrtek 28. 5. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Požádáno o akreditaci u MVČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou přestupků v dopravě v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Návykové látky v dopravě – základní popis 
 • Nebezpečnost řízení vozidla pod vlivem návykových látek – nulová tolerance
 • Právní rámec
 • Způsoby zjišťování ovlivnění návykovými látkami
 1. Princip fungování přístrojů Dräger, DrugWipe
 2. Metrologické předpisy
 3. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu
 4. Metody rozboru krve
 • Související judikatura, příklady z praxe

 

 1. Odmítnutí podrobit se na výzvu policisty zjištění přítomnosti návykové látky 
 • Forma výzvy
 • Odmítnutí podrobit se orientačnímu vyšetření,
 • Odmítnutí podrobit se odběru biologického materiálu
 • Související judikatura, příklady z praxe

 

 1. Nejčastější námitky v souvislosti s návykovými látkami 
 • Nejčastější námitky
 • Související judikatura, příklady z praxe

 

 1. Trestání řízení vozidla pod vlivem návykových látek 
 • Přestupky v souvislosti s návykovými látkami
 1. Skutkové podstaty
 2. Sazby správních trestů
 3. Bodové hodnocení
 • Trestné činy v souvislosti s návykovými látkami
 • Související dopady na řidičské oprávnění
 1. Zadržení řidičského průkazu, zabránění v jízdě
 2. Odevzdání řidičského průkazu a následky neodevzdání
 3. Žádost o vrácení řidičského oprávnění
 4. Posouzení zdravotní způsobilosti
 5. Dopravně psychologické vyšetření
 6. Související judikatura, příklady z praxe

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.