Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

 • Domů
 • Semináře
 • Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.                                                                                                                             

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Lektor je garantem programu Real Estate (MBA) Ústavu práva a právní vědy. Je rovněž vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

 

Termín a místo konání:

úterý 12. 5. 2020

Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

 

Seminář je určen vlastníkům a uživatelům nemovitostí, pracovníkům realitních kanceláří, správcům nemovitostí a široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

Anotace:

Právní regulace uskutečňování bytových potřeb je specifická nerovným postavením pronajímatele a nájemce, kdy nájemce je považován za objektivně slabší smluvní stranu. Z toho pramení nedotknutelnost jeho práv, daných mu přímo zákonem. Kde všude se tato úprava uplatní a jaká úskalí z toho pro pronajímatele plynou? A jaké nástroje má proti nájemci naopak pronajímatel? Na tyto a mnohé další otázky dává tento seminář odpovědi nebo alespoň nabízí praktická řešení.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Rozdíl mezi bydlením a uspokojováním bytové potřeby.
 2. Předmět nájmu – kolaudovaný byt a co dále?
 3. Omezení aplikace ochrany nájemce, aneb kde již slabší stranou není?
 4. Základní prostředky ochrany práv nájemce.
 5. Právo nájemce na spolužití s dalšími osobami.
 6. Provádění změn na předmětu nájmu.
 7. Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce).
 8. Přechody nájmu po smrti nájemce.
 9. Skončení nájmu. Výpověď, její důvody a náležitosti.
 10. Judikatura a aktuální legislativní vývoj. 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.