Moderní metody oceňování majetku

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.                                                                                                                                                                     

Autor dvaceti monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 -2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Profesní zkušenosti z Komerční banky, ředitel a viceprezident znaleckého ústavu American Appraisal.

Termín a místo konání:

čtvrtek 14. 5. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen pro znalce v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadce nemovitostí, orgány státní správy a samosprávy, pracovníky bank a realitní makléře.

Anotace:

Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací, včetně způsobů oceňování nemovitého majetku pro zajištění úvěru. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné      znalosti k tvorbě složitých a nestandardních typů ocenění.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Analýza realitního trhu

 •  segmentace poptávky
 •  segmentace nabídky
 •  statická analýza realitního trhu
 •  modalitní analýza dalšího vývoje

Příklad: Analýza lokálního trhu – okres Klatovy

 

2. Moderní aplikace porovnávací metody

 •   zásady tvorby databází
 • korekční činitelé
 • adjustační principy
 • závěrečná indikační analýza
 • extrakce hodnoty pozemku

Příklad: Vzorová metodika pro ocenění pozemku a stavby

 

3. Moderní aplikace výnosové metody

 •  nejvyšší a nejlepší využití
 • nákladové položky a rezervy na renovace
 • vztah výnosové a přímé kapitalizace
 • reverzní výnosy

Příklad: Doporučení pro indikaci kapitalizační míry

 

4. Moderní aplikace nákladové metody

 • klasická varianta
 • reprodukční a náhradové ceny (Replacement Cost)
 • funkční nedostatky (Function Obsolescences)
 • ekonomické nedostatky (Economic Obsolescences)
 • Příklad: Vzorová metodika pro výpočet ceny obvyklé výrobního areálu

 

5. Praktické aplikace

 • ocenění pro zajištění úvěru
 •  ocenění při tvorbě podnikatelských záměrů  
 • ocenění v realitních obchodech

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.