Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • Domů
 • Semináře
 • Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

Lektor je právník Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje; odborný poradce a konzultant k oblasti právní úpravy podle zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona a předpisů souvisejících; člen České společnosti pro stavební právo.

Termín a místo konání:

čtvrtek 10. 12. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:


9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

V současné době požádáno o akreditaci u MVČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Kategorie místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – zákonné znaky dle § 6.
   
 2. Stanovisko rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, publikované pod č. 3028/2014 Sb. NSS; Pozemní komunikace: určení kategorie pozemní komunikace; vztah staré a nové právní úpravy pozemních komunikací.
   
 3. Správní řízení a rozhodování příslušného silničního správního úřadu dle § 3 zákona o pozemních komunikacích; rozsah a evidence  místních komunikací do pasportu dle § 5 vyhl.č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; evidence řádně evidovaných místních komunikací v rámci koncepce veřejné dopravní infrastruktury v  územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci obce.
   
 4. Výkon státní správy ve věci místních komunikací, práva a povinnosti vlastníků místních komunikací, součásti a příslušenství, stavby místních komunikací; soukromoprávní odpovědnost vlastníka místní komunikace dle § 27 zákona o pozemních komunikacích.
   
 5. Péče vlastníka o místní komunikace z hlediska závazné úpravy vyhl.č. 104/1997 Sb., ve zn.pozd.př. – prohlídky, údržba a opravy, údržba a opravy mostů.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.