Listiny potřebné pro zápisy v katastru nemovitostí a jejich náležitosti

  • Domů
  • Semináře
  • Listiny potřebné pro zápisy v katastru nemovitostí a jejich náležitosti

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

Dlouholetý odborník v oblasti práva katastru nemovitostí. V letech 1993 až 2016 vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem katastrálního úřadu.

Termín a místo konání:

úterý 30. 4. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pracovníkům obecních a krajských úřadů zodpovědným za správu a dispozice s majetkem územně samosprávných celků, právníkům územně samosprávných celků, zaměstnancům orgánů veřejné správy, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí, právníkům, advokátům, notářům a široké podnikatelské veřejnosti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Přehled aktuální právní úpravy a vysvětlení základních pojmů.

2. Listiny veřejné a listiny soukromé. Listinná a elektronická forma. Náležitosti podpisu a ověřování jeho pravosti.

3. Listiny pro vkladové řízení: návrh na vklad, jeho náležitosti, nejčastější chyby. Vkladové listiny - zejména smlouvy, jednostranná prohlášení a potvrzení o právech, není-li listina stanovena zákonem.

4. Ohlášení a listiny pro záznamové řízení.

5. Listiny pro zápis poznámek. Ohlášení zápisu jiných údajů, než práv v katastru a listiny pro tento zápis.

6. Listiny pro zápis upozornění. Využití vzorů formulářů na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.