NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (včetně aktuálních novel odpadových vyhlášek (č. 445/2022 Sb.))

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (včetně aktuálních novel odpadových vyhlášek (č. 445/2022 Sb.))

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 

Lektorka je specialistkou v oblasti životního prostředí. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech)

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - souččást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). Seminář realizujeme přes systém Microsoft Teams.

 

Termín konání:

čtvrtek 20. 4. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 • ZÁKON O ODPADECH (č. 541/2020 Sb.) a prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady)
  - působnost zákona a základní pojmy, pojem odpad, přechod odpad/neodpad
  - obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady
  - obecné povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady,
  - černé skládky, školní sběr
  - povolení a souhlas
  - zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce
  - nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další),
  - komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí
  - průběžná evidence odpadů a ohlašování
  - přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy
 • VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ve vztahu k obcím (zákon č. 542/2020 Sb.) – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky“
 • INFORMACE K NOVÉ LEGISLATIVĚ O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH ve vztahu k obcím (zákony č. 243/2022 Sb. a 244/2022 Sb.)

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.