Konverze dokumentů a změny datových formátů

Přednáší: Jan Frk                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. V minulosti působil například jako konzultant v oblasti eGovernmentu u Ministerstva vnitra.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 20. 4. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-12:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pracovníkům, kteří potřebují danou problematiku prakticky procvičit. Tento seminář je doporučen zejména vedoucím pracovníkům, pracovníkům odpovědným za tvorbu spisového řádu, metodikům spisové služby, pracovníkům odborných agend, správcům a administrátorům elektronických systémů spisové služby a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

·  Úvod do problematiky

·  Význam a účel konverze dokumentů a převodu datových formátů

·  Právní a metodický rámec

·  Způsoby konverze dokumentů

  1. Prostá (neautorizovaná) konverze dokumentů
  2. Manuální autorizovaná konverze dokumentů
  3. Automatizovaná autorizovaná konverze dokumentů
  4. Manuální autorizovaná konverze dokumentů dle § 69a

·  Způsoby převodu datových formátů

  1. Prostý (neautorizovaný) převod datových formátů
  2. Manuální autorizovaný převod datových formátů dle § 69a

·  Bezpečnost jednotlivých způsobů a udržení důkazního břemene

·  Nástroje pro jednotlivé způsoby

·  Příklady správné a špatné praxe

·  Dotazy a diskuse zúčastněných

 

Cena semináře:

1.500,- Kč/ 1 osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.