Kontrolní činnosti při provádění stavby

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Lektor je autorizovaný inženýr, spoluautor publikací Stavební, autorský a technický dozor investora a Dozor a kontrola na stavbě. Působí na Katedře technologie staveb stavební fakulty ČVUT v Praze.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 14. 4. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášky

13:00-13:30: dotazy, diskuse

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, úředníkům územních samospráv odpovědným za oblast investic a stavebních dozorů, investičním technikům, pracovníkům stavebních firem, architektům, projektantům, prostě všem, kdo přicházejí do kontaktu s problematikou stavebního dozoru a otázkami souvisejícími.

Poznámka: Výklad bude demonstrován na praktických příkladech a zkušenostech lektora.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Dozor nad stavbou

 • Právo a povinnost kontroly
 • Stavební dozor a technický dozor stavebníka / investora
 • Autorský dozor
 • Dozor vykonávaný státními orgány.

 

2. Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • Prováděcí a realizační dokumentace
 • Zabudovávané materiály
 • Pracovní (technologické) postupy
 • Přejímky dohotovených částí.

 

3. Vadné plnění smlouvy o dílo

 • Intenzita porušení smlouvy
 • Záruka, reklamace a zákonné lhůty
 • Vady stavby
 • Odpovědnost účastníků výstavby za vady stavby
 • Náhrady škod.

 

4. Stavebník a zajištění BOZP na prováděné stavbě

 

Cena semináře:

2.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

V případě účasti 3 a více osob z jednoho subjektu bude přiznána sleva z celkové ceny ve výši 10 %.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.