Kontrolní činnosti při provádění stavby

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

Autorizovaný inženýr, spoluautor publikací Stavební, autorský a technický dozor investora a Dozor a kontrola na stavbě. Působí na Katedře technologie staveb stavební fakulty ČVUT v Praze.

Termín a místo konání:

úterý 9. 4. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-15:00: blok přednášek a diskusí*
15:00-15:30: Dotazy, diskuse.

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, úředníkům územních samospráv odpovědným za oblast investic a stavebních dozorů, investičním technikům, pracovníkům stavebních firem, architektům, projektantům, prostě všem, kdo přicházejí do kontaktu s problematikou stavebního dozoru a otázkami souvisejícími.

Poznámka: Výklad bude demonstrován na praktických příkladech a zkušenostech lektora.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právo a povinnost kontroly

2. Dozor nad stavbou

 • Stavební dozor

 • Technický dozor stavebníka / investora

 • Dozor stavebního úřadu.

3. Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • Prováděcí dokumentace

 • Zabudovávané materiály

 • Pracovní (technologické) postupy

 • Přejímky dohotovených částí.

4. Vadné plnění smlouvy o dílo

 • Vady stavby

 • Ostatní vady smlouvy (zpoždění, změny ceny)

 • Záruka, reklamace a zákonné lhůty

 • Odpovědnost účastníků výstavby za vady stavby

 • Náhrady škod

5. Odpovědnost stavebníka za bezpečnost při provádění stavby

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.890,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícími, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd). V případě účasti 3 a více osob z jednoho subjektu bude přiznána sleva z celkové ceny ve výši 10 %. Výsledná částka po slevě bude zaslána při potvrzení přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.