Katastr nemovitostí v praxi – vkladové řízení v praktických příkladech a postupech

  • Domů
  • Semináře
  • Katastr nemovitostí v praxi – vkladové řízení v praktických příkladech a postupech

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka                                                                                                                                                                           

Dlouholetý odborník a zkušený lektor v oblasti práva katastru nemovitostí. V letech 1993 až 2016 vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem katastrálního úřadu.

Termín a místo konání:

úterý 2. 11. 2021 (původní termín 5. 10. 2021)
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen každému zájemci o aktuální otázky týkající se katastru nemovitostí, zejména pak pracovníkům obecních a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku územně samosprávných celků, právníkům územně samosprávných celků, zaměstnancům orgánů veřejné správy, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí, právníkům, advokátům, notářům a široké podnikatelské veřejnosti.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Platná právní úprava a doporučené texty.

2. Věcná a místní příslušnost katastrálních úřadu při vkladovém řízení.

3. Návrh na vklad a jeho náležitosti, nejčastější chyby a možnost jejich opravy, dispozice s návrhem, jeho zúžení a zpětvzetí, správní poplatek z návrhu vkladu a jeho úhrada. Zpracování návrhu pomocí interaktivní aplikace ČÚZK. Beznávrhová vkladová řízení.

4. Vkladová listina a její formální náležitosti. Ověření pravosti podpisu na listině. Hmotněprávní plná moc.

5. Povinné přílohy návrhu na vklad – vybrané případy mimo jiné v případě nezletilého nebo nesvéprávného účastníka, v případě dělení a scelování pozemků, problematika zveřejnění v registru smluv apod.

6. Průběh vkladového řízení:

  •  zahájení řízení, vyznačení plomby a vyrozumění účastníků řízení v této souvislosti
  •  procesní vady a možnost jejich odstraněníc) dokazování – přezkum podmínek pro povolení vkladu
  •  rozhodnutí o vkladu a v případě vyhovění návrhu zápis do operátu a vyrozumění o provedení vkladu
  • zamítnutí návrhu a možnost přezkumu v soudním řízení

7. Chybně nebo nesprávně provedený zápis vkladem

8. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Cena semináře:

1.990,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.