Katastr nemovitostí v praxi - novinky v roce 2018

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

Dlouholetý odborník v oblasti práva katastru nemovitostí. V letech 1993 až 2016 vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem katastrálního úřadu.

Termín a místo konání:

úterý 24. 4. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pracovníkům majetkoprávních odborů, investičních odborů a dalším pracovníkům obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. Zároveň je školení určeno pracovníkům bytových družstev, bytových podniků a realitních kanceláří, notářům a advokátům a dalším zájemcům o problematiku katastru nemovitostí.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními změnami právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, reagovat na novelizaci stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN)- zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Dále bude pozornost věnována problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Aktuální změny v právních předpisech ve vztahu ke katastru nemovitostí.

 

2. Novela stavebního zákona, účinná od 1. 1. 2018 a katastr nemovitostí, evidence a zápisy staveb, změn staveb a výmaz staveb v katastru nemovitostí.

 

3. Pozemky v katastru nemovitostí: pozemek, parcela, geometrické o polohové určení nemovitostí, dělení a scelování pozemků, geometrický plán a jeho použití, vytyčení pozemků, zpřesnění hranic pozemků, spory o hranici pozemků a jejich řešení, změny druhů a způsobů využití pozemků.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.