Jak úspěšně řídit projekty veřejné správy

 

Přednáší:  Ing. Olga Tkáčová

 

 16 let byla starostkou Městyse Pozlovice, v současné době externě spolupracuje na řízení projektů samospráv i podnikatelů. V praxi působila i v dalších oblastech veřejné správy - na stavebním a finančním úřadě, ve vzdělávacím zařízení MF ČR Přehrada v Pozlovicích přednášela problematiku nepřímých daní.

 

Termín a místo konání:

 

úterý 22. 10. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:


9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Požádáno o akreditaci u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

 Seminář je určen pro projektové manažery, úředníky územně samosprávných celků působící na investičních odborech či odborech strategického rozvoje, zaměstnancům orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Volební program – veřejný slib voličům.

 

2. Strategické plány rozvoje, databáze projektových záměrů, územní plán, inventarizace a pasporty majetku – základní podklady pro iniciaci projektů.

 

3. Kategorie projektů, možnosti členění, stanovení priorit.

 

4. Z teorie projektového řízení – co je to projekt, členění na základní fáze, trojimperativ, výkonný projektový tým.

 

5. Specifika projektů veřejné správy – zákazníkem je veřejnost, rozhodovací pravomoci v samosprávě, zákon o veřejných zakázkách.

 

6. Zahájení projektu – logický rámec, investiční záměr, základní a zásadní otázky při zahájen projektu – proč?, kam?, do kdy?, za kolik? kdo?

 

7. Postupy při plánování projektu, možnosti a příklady využití SW.

 

8. Řízení změn a rizik projektu.

 

9. Ukončení projektu – poslední, ale důležitý úkol.

 

10. Odkazy na literaturu a další zdroje informací, diskuze, dotazy.

 

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.