Evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu

Přednáší: JUDr. Eva Sychrová

Vedoucí oddělení správního, odboru správního a Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Termín a místo konání:

čtvrtek 7. 11. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00 Blok výkladu*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají agendou evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu a dalším zájemcům o tuto oblast.

Seminář je zejména zaměřen pro ohlašovny obcí základního typu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Evidence obyvatel

Právní rámec, agendový informační systém evidence obyvatel (AISEO) – zápis a užívání údajů, poskytování údajů oprávněným subjektům, kontrola údajů v AISEO a odstraňování nesouladů, chybný zápis do AISEO – náprava, poskytování údajů z ROBu – vydávání vícejazyčného standardního formuláře pro účely stvrzení údaje místa trvalého pobytu, zprostředkování kontaktu, hlášení změny trvalého pobytu – podrobné kroky ohlašovny, vedení přihlašovacích lístků, ukončení trvalého pobytu na území ČR, změna sídla ohlašovny – postup.

2. Rušení trvalého pobytu

Správní řízení o žádosti - zákonné podmínky, účastníci řízení, náležitosti návrhu (žádosti), správní poplatek, výzva k odstranění nedostatků žádosti, vedení spisu, společné řízení, řízení s ústním jednáním, protokol, řízení bez ústního jednání, dokazování, doručování písemností, fikce doručení, opatrovník, zastoupení, přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí, lhůty, opatření před nečinností, praktické příklady.

Správní řízení z moci úřední- podnět, účastníci řízení, oznámení o zahájení řízení, rozhodnutí.

3. Dotazy, diskuse.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.