Evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu – správní řízení od A do Z

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

Lektorka působila na Krajském úřadu Ústeckého kraje, kde se intenzivně věnovala problematice evidenci obyvatel, vidimaci a legalizaci, správnímu řízení na úseku evidence obyvatel i správního řádu obecně. Taktéž praktikuje metodiku na úseku Dobrovolných svazků obcí. Mentoruje na úseku volebního zákona.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 19. 3. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají agendou evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 •  základní právní pojmy a zásady správního řízení,

 • zahájení řízení, řízení dle § 12, odst. 1, písm. a) a b) zákona o evidenci obyvatel z moci úřední a řízení dle § 12, odst. 1, písm. c) zákona o evidenci obyvatel zahajované na návrh

 • zásada písemnosti, vedení spisu, protokoly, záznamy, usnesení
 • společné řízení
 • vyloučení z projednávání
 • doručování
 • účastenství, fyzické osoby a právnické osoby dle nového občanského zákoníku
 • institut opatrovnictví se zaměřením na osoby neznámého pobytu
 • zánik a neexistence užívacího práva k nemovitosti se zaměřením na nový občanský zákoník
 • dokazování faktického neužívání objektu, techniky hodnocení důkazů se zaměřením na svědeckou výpověď, ohledání věci a listinné důkazy
 • institut předběžné otázky
 • vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, právní moc, vykonatelnost
 • opravné prostředky.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (včetně 21% DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.