Co by měl příjemce dotace vědět

Přednáší: Ing. Zuzana Strnadová                                                                                                                                                                                                                         

Lektorka působí jako odborná referentka na Generálním finančním ředitelství a má mnohaletou praxi ve finanční správě na různých pozicích.  Lektorka je specialistkou na řešení problémů při čerpání dotací. Je autorkou knihy „Co by měl vědět příjemce dotace“.

Termín a místo konání:

úterý 7. 4. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Seminář je určen žadatelům o dotaci, příjemcům dotací, případně všem, kdo řeší problémy při čerpání dotací. Vhodné i pro poskytovatele.

Vše v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) - § 14, § 14g až § 15, § 44 a § 44a rozpočtových pravidel.

Vše podloženo aktuální judikaturou NSS, příp. Ústavního soudu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z pohledu poskytovatele a z pohledu příjemce dotace.  Jak v něm číst, co z něj plyne a na co si dávat pozor.

2) Problémy s plněním podmínek stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace a jak je řešit.

3) Jak a kdy řeší případné nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím poskytovatel a jak se lze proti jeho krokům bránit.

4) Jak a kdy řeší nedodržení podmínek stanovených rozhodnutím finanční úřady a jak se lze proti jejich krokům bránit.

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.