Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace projektů financovaných z fondů EU

  • Domů
  • Semináře
  • Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace projektů financovaných z fondů EU

Přednáší: Ing. Jiří Machát, MSc.

 

Zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodicko-právní podpory v rámci Ministerstva financí ČR. Absolvent Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně v oboru: European Business and Finance. Zkušenosti ze soukromého sektoru ve společnosti Deloitte s prováděním interních auditů, hodnocením rizik a poskytováním poradenských a konzultačních služeb klientům v různých odvětvích dlouhodobě se zaměřuje na problematiku auditů projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 17. 10. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:
 

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturální a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů.

 

Seminář je určen pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru a to na úrovni poskytovatelů dotací a především jednotlivých žadatelů a příjemců. Zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory, finanční manažery, statutární zástupce pracovních odborů a sekcí zaměřených na problematiku EU fondů a další zájemce o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Představení základního rámce nastavení a fungování auditu a kontrol v rámci tzv. implementační struktury „EU fondů“ v ČR, včetně popisu funkcí a činností jednotlivých subjektů.

 

2. Seznámení se s činností Auditního orgánu, včetně definice účelu a zaměření jednotlivých typů auditů.

 

3. Přehled nejčastější zjištění a pochybení identifikovaných na úrovni příjemců dotací zaměřených zejména na oblast způsobilosti výdajů, realizaci projektu dle podmínek poskytnutí podpory, soulad s právními předpisy EU a ČR, zejména v oblasti veřejných zakázek, účetnictví, zásad „3E“, veřejné podpory a dalších (individuální pochybení – výsledky auditů operací).

 

4. Identifikace nejčastější pochybení v oblasti nastavení řídících a kontrolních systémů jednotlivých poskytovatelů dotací (systémová pochybení – výsledky auditů systému).

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (včetně 21 % DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.