Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 - online

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 - online

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.      

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 8. 9. 2022 
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: I. blok přednášky

11:00-12:00: pauza

12:00–14:00: II. blok přednášky

 

Seminář akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Změny ve způsobu založení a vzniku SVJ
 2. Změny v obsahových náležitostech stanov SVJ – aneb bude zjednodušení znamenat v praxi úlevu?
 3. Změny ve způsobu rozhodování shromáždění vlastníků
 4. Příspěvky vlastníků jednotek na správu a změny v jejich nastavení
 5. Přechod dluhů při převodu jednotky
 6. Nové informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ
 7. Možnost SVJ k převzetí dluhu předchozího vlastníka nemovitosti
 8. Možnost vlastníků jednotek zařadit bod jednání na program zasedání shromáždění vlastníků
 9. Nově zavedený institut náhradního shromáždění vlastníků
 10. Jaké budou důsledky podstatného rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodnutí orgánu SVJ
 11. Důsledky zrušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci
 12. Novela občanského zákoníku ve vztahu k nájmu bytu a domu

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.