Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

  • Domů
  • Semináře
  • Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

V letech 2004 – 2018 působila na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

Termín a místo konání:

čtvrtek 17. 5. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

Anotace: Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.

 

2. Zásady soukromého práva.

 

3. Věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).

 

4. Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby.

 

5. Absolutní majetková práva.

 

6. Veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity.

 

7. Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta.

 

8. Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.

 

9. Věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.750,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.