Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • Domů
 • Semináře
 • Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

Termín a místo konání:

 

středa 2. 12. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

Anotace: Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku, analyzovat jejich vztah, definovat kompetence stavebních úřadů ve vazbě na jejich rozhodovací a kontrolní činnost.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona.
 2. Zásady soukromého práva.
 3. Věci a jejich rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu).
 4. Zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby.
 5. Absolutní majetková práva.
 6. Veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity.
 7. Vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta.
 8. Přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám.
 9. Věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena.
 10. Spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví.
 11. Souhlas vlastníka podle § 184a SZ.
 12. Diskuze, dotazy.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.