Analýza realitního trhu

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Autor 30 monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu VŠ Ambis. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 - 2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Působil rovněž jako vedoucí sekce oceňování nemovitostí Komerční banky a na pozici ředitele a viceprezidenta znaleckého ústavu American Appraisal.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 24. 10. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

 

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování

 

Seminář je určen realitní zprostředkovatelům, znalcům v oboru Ekonomika, odhadce nemovitostí, investorům, developerům, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, stavebních spořitelen a dalším zájemcům o danou oblast.

Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami analýzy realitního trhu jako základu pro investice a obchodování s nemovitostmi. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti k tvorbě všech typů analýz realitního trhu.

Předpokládaný obsah semináře:

 

1. Základní principy realitního trhu

 • Princip nabídky a poptávky

 • Princip kontribuce

 • Princip balance

 • Princip optimální kvality a kvantity

   

2. Zákonitosti realitního trhu

 • Faktory a činitele rozmístění

 • Přírodní podmínky a zákonitosti

 • Teritoriální systémy

 • Polohová a dopravní renta.

   

3. Analýza trhu s pozemky

 • Stavební pozemky

 • Zemědělská půda

 • Ostatní pozemky.

   

4. Trh se stavbami

 • Rezidenční nemovitosti (byty, rodinné domy, rekreace)

 • Korporátní nemovitosti (administrativní, výrobní, občanské)

 • Ostatní nemovitosti.

   

5. Trh s nájmy

 • Specifika trhu s nájmy

 • Nájmy pozemků

 • Nájmy rezidenčních staveb

 • Nájmy korporátních staveb.

   

6. Praktická aplikace

 • Analýza lokálního trhu – okres Klatovy

 

!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.900,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.