Analýza realitního trhu - online seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Autor 30 monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu VŠ Ambis. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 - 2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Působil rovněž jako vedoucí sekce oceňování nemovitostí Komerční banky a na pozici ředitele a viceprezidenta znaleckého ústavu American Appraisal. Autor publikace "Analýza realitního trhu" vydané v roce 2019.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 20. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

 

Seminář je určen realitní zprostředkovatelům, znalcům v oboru Ekonomika, odhadce nemovitostí, investorům, developerům, orgánům státní správy a samosprávy, pracovníkům bank, stavebních spořitelen a dalším zájemcům o danou oblast.

Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami analýzy realitního trhu jako základu pro investice a obchodování s nemovitostmi. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti k tvorbě všech typů analýz realitního trhu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Základní principy realitního trhu

· Princip nabídky a poptávky

· Princip kontribuce

· Princip balance

· Princip optimální kvality a kvantity

 

2. Zákonitosti realitního trhu

 

· Faktory a činitele rozmístění

· Přírodní podmínky a zákonitosti

· Teritoriální systémy

· Polohová a dopravní renta.

 

 

3. Analýza trhu s pozemky

 

· Stavební pozemky

· Zemědělská půda

· Ostatní pozemky.

 

4. Trh se stavbami

· Rezidenční nemovitosti (byty, rodinné domy, rekreace)

· Korporátní nemovitosti (administrativní, výrobní, občanské)

· Ostatní nemovitosti.

 

5. Trh s nájmy

· Specifika trhu s nájmy

· Nájmy pozemků

· Nájmy rezidenčních staveb

· Nájmy korporátních staveb.

 

6. Praktická aplikace

· Analýza lokálního trhu – okres Klatovy.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (včetně 21% DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.