Alkohol v dopravě - aktuální otázky

Přednáší: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Přednosta Ústavu soudního lékařství Masarykovy univerzity Brno. Autor cca 300 odborných publikací a přednášek. Soudní znalec oboru soudní lékařství.

Termín a místo konání:

čtvrtek 12. 3. 2020

Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-13:30 Blok výkladu, diskuse*

* Časový harmonogram obsahuje pouze celkovou předpokládanou dobu trvání semináře. Trvání jednotlivých oblastí, přestávky apod. budou přizpůsobeny účastníkům a dohodnuty s lektorem na místě.

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou posuzování dopravních nehod v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: Lektor se zaměří na rozbor aktuálních poznatků v dané oblasti. Obsah semináře lze přizpůsobit potřebám posluchačů. Za tímto účelem lze zasílat dotazy na adresu campanus@campanus.com.

UPOZORNĚNÍ: Seminář se zaměřuje na jednu ze součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod", a to alkohol v dopravě. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto programu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Náležitosti znaleckého posudku týkající se ovlivnění alkoholem.

2. Údaje, které musí obsahovat spisový materiál.

3. Údaje, které lze zjistit ze zdravotnické dokumentace.

4. Zásady odběru krve k toxikologickému vyšetření.

5. "Lege artis" laboratorní metody zjišťování hladiny alkoholu v krvi.

6. Orientační metody zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Problematika dechových analysátorů a existence falešné positivity.

7. Vývoj hladiny alkoholu v krvi.

8. Možnosti ovlivnění doby vstřebávání požitého alkoholu.

9. Zpětné a bilanční propočty hladiny alkoholu v krvi.

10. Hodnocení koncentrace alkoholu v krvi.

11. Metabolismus alkoholu v lidském těle a možnosti tzv. endogenní tvorby alkoholu.

12. Dotazy, diskuse.


!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.