Aktuální judikatura na úseku ochrany přírody a krajiny

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

Lektorka do roku 2015 pracovala v Kanceláři veřejného ochránce práv. Od roku 2015 do roku 2022 působila na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, kde se mimo jiné zabývala vzděláváním v rámci metodické činnosti Krajského úřadu. Lektorka také učila na Mendelově univerzitě, kde vyučovala základy správního práva. V současné době lektorka vyučuje na Masarykově univerzitě (Přírodovědecká fakulta – předmět právo životního prostředí). Od 1. 2. 2023 působí na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR na pozici právník.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 28. 4. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

Pojem a význam judikatury v právním systému ČR

 • systém kontinentálního práva v ČR – základní přehled a odlišení tohoto systému od angloamerického právního systému
 • význam judikatury v životě společnosti a v praxi správních orgánů
 • soudní soustava v ČR – základní přehled
 • správní soudnictví v ČR – výkon soudnictví krajskými soudy a Nejvyšším správním soudem
 • specifika systému správního soudnictví v ČR

 

Judikatura se vztahem k zákonu č. 114/1992 Sb.

 • judikatura Ústavního soudu
 • judikatura správních soudů
 • judikatura civilních soudů
 • příklady konkrétních rozsudků z oblasti ochrany přírody a krajiny s důrazem na témata: pojmy v zákoně nedefinované, významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, povolování kácení, ukládání náhradní výsadby, krajinný ráz, Natura 2000, vyplácení náhrad, účast veřejnosti a další

 

Promítnutí judikatury do správní praxe

 • judikatura ve správní praxi a v metodikách MŽP
 • praktické využití judikatury při práci správního orgánu
 • zdroje judikatury ČR  -  kde je možné se s rozsudky seznámit
 • specifika tzv. právních vět a varování před jejich absolutizací
 • anonymizace osobních údajů v judikatuře
 • citování judikatury

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.